Tanúgondozás és áldozatvédelem – szakmai nap Miskolcon

Tanúgondozás és áldozatvédelem – szakmai nap Miskolcon

“Tanúgondozás és áldozatvédelem” címmel tartott szakmai napot a bűncselekmények áldozatainak világnapja alkalmából a Miskolci Törvényszék, csatlakozva az Országos Bírósági Hivatal által 2019 február 18-án indított konferenciasorozathoz. A szakmai napon az áldozatok védelmével és megsegítésével foglalkozó társszervek képviselői is részt vettek, a Miskolci Áldozatsegítő Központot az intézmény vezetője, Doszpoly Orsolya képviselte.

A konferenciát dr. Répássy Árpád, a Miskolci Törvényszék elnöke nyitotta meg, az érdeklődők részletesen megismerkedhettek a Miskolci Áldozatsegítő Központ tevékenységével, a tanúgondozás és az áldozatvédelem kiemelt bírósági felelősségével, valamint előadást hallgathattak meg a kiberbűnözésről, milyen kihívások elé állítja a kiberbűnözés a bírósági szervezetet.

Az országos projektként működő bírósági áldozatvédelmi program legfontosabb célkitűzései között szerepel, hogy a bírósági tárgyalásra idézett tanúk közérthető tájékoztatást kapjanak, valamint biztosítva legyen számukra a megfelelő elhelyezés. Az infrastrukturális feltételek hatalmas fejlődésen mentek keresztül az elmúlt években, a bíróság pedig továbbra is alapvető feladatának tekinti a félelem nélküli kihallgatás körülményeinek fejlesztését. Dr. Répássy Árpád köszöntőjében kiemelte, csak az elmúlt években országosan 66 tanúszobát, gyermekmeghallgató szobát alakítottak ki a tanúk és kísérőik részére, ezek közül 6 szoba a Miskolci Törvényszék illetékességében található.

Doszpoly Orsolya részletesen bemutatta a Miskolci Áldozatsegítő Központ és az Áldozatsegítő Szolgálatok munkáját, az igénybe vehető segítségnyújtási formákat, illetve példákkal szemléltette, hogy „bárki lehet áldozat”. A központ vezetője előadásában elmondta, hogy a projekt megvalósulásának elengedhetetlen feltétele a hatóságok összehangolt munkája mellett azok folyamatos kapcsolattartása is.

Mi az a tanúgondozás?

A 2018-as évben csaknem 1800 regisztrált megkeresés érkezett a Miskolci Törvényszékhez. A törvényszék illetékességi területéhez tartozó bíróságokon összesen 11 bírósági ügyintéző dolgozik tanúgondozóként, akik a tanúk kérdéseire akár telefonon, akár személyesen is adnak felvilágosítást.

A bírósági tárgyalásra idézett tanú a megfelelő tájékoztatás érdekében bírósági tanúgondozóhoz fordulhat. A bírósági tanúgondozó a bíróság olyan ügyintézője, aki a tanú részére külön jogszabályban meghatározott módon felvilágosítást ad a tanúvallomás megtétele, az ehhez szükséges bírósági megjelenés elősegítése érdekében. A tanúgondozás nem terjed ki az ügyről való tájékoztatásra, és nem járhat a tanú befolyásolásával.

A feladatának ellátása során a következőkről adhat felvilágosítást:

  •     általánosságban a tanúk jogairól és kötelezettségeiről,
  •     a bíróság elérhetőségéről,
  •     a távolmaradás kimentésének módjáról,
  •     az igazolatlan távolmaradás következményeiről,
  •     az idézésre történő megjelenés költségtérítési lehetőségeiről,
  •     a kiskorúak bíróság előtti megjelenésének kötelezettségeiről,
  •     a tanú elkülönített várakozásának feltételiről,
  •     távmeghallgatás lehetőségéről.
Close Menu